Єпіфанова Ірина Юріївна

Кафедра: Факультет менеджменту та інформаційної безпеки
Посада: виконувач обов`язків декана

Навчально-методична робота

Інформац. матеріал. (5)

1. Єпіфанова І. Ю. Графік виконання етапів курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями»
2. Міністерство фінансів України Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності
3. Єпіфанова І. Ю. Презентація вибіркової дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу"
4. Єпіфанова І. Ю. Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів роботи та в цілому по модулях з дисципліни «Управління інноваціями"
5. Єпіфанова І. Ю. Графік виконання етапів курсової роботи з дисципліни «Фінансови аналіз та звітність»

Інші (6)

1. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 2. Аналіз власного капіталу підприємства
2. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 3. Аналіз структури та ефективності використання оборотного капіталу підприємства
3. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 4. Аналіз формування та напрямків використання прибутку підприємства
4. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 1. Фінансово-економічна характеристика підприємства
5. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) / Уклад. : В. В. Зянько, В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Л. М. Ткачук. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 64 с.
6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу» / Уклад. В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 32 с.

Випускові роботи (88)

1. Бесараб Вероніка Олександрівна БДР на тему: "Управління фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля – Автотранс»)""
2. ВолянськаТетяна Василівна БДР на тему: "Оцінка ефективності впровадження та управління інноваційними проектами підприємств (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд»)"
3. Леві Яна БДР на тему: "Управління ефективністю використання трудових ресурсів підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»)"
4. Собчук Вікторія Володимирівна БДР на тему: "Управління власними фінансовими ресурсами підприємства (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Гуд Логістік»)"
5. Ткачук Олег Васильович БДР на тему: "Управління фінансовим станом та результатами діяльності підприємства (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Стайл»)"
6. Хміль Оксана Олександрівна БДР на тему: "Управління прибутковістю підприємства на основі максимізації його прибутку (на прикладі приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна»"
7. Атаханова Еджегиз БДР на тему: "Управління фінансово-інвестиційним потенціалом підприємства (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Кондитерська фабрика «Квітень»)"
8. Друзенко Владислав Михайлович БДР на тему: "Управління структурою власного капіталу банку (на прикладі приватного акціонерного товариства «ПриватБанк»)"
9. Ковальчук Мирослава Анатоліївна БДР на тему:"Управління активами підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»)"
10. Линь Цзиньдунь БДР на тему: "Формування системи антикризового управління підприємством (на прикладі приватного акціонерного товариства «Маяк»)"
11. Медяний Денис Русланович БДР на тему: "Управління конкурентоспроможністю підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»)"
12. Мотруку Денису Анатолійовичу БДР на тему: "Управління власним капіталом підприємства (на прикладі ПрАТ «Київстар»)"
13. Нагреба Михайло Валерійович БДР на тему: "Особливості управління капіталом підприємств переробної галузі (на прикладі приватного акціонерного товариства «Віндроз»)"
14. Петрунько Марія Олександрівна БДР на тему: "Управління інвестиційним потенціалом та інвестиційною привабливістю підприємства (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл»)"
15. Ступак Денис Іванович БДР на тему: "Управління фінансовим потенціалом підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Плазма Тек»)"
16. Юзвенко Ірина Василівна БДР на тему: «Оцінка ефективності управління власним капіталом акціонерного товариства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»)»
17. Ян Шенюй БДР на тему: "Управління оборотним капіталом підприємств олійно-жирової галузі (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»)"
18. Літвак Людмила Анатоліївна МКР на тему "Управління активами підприємств машинобудівної галузі (на прикладі публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»)"
19. Майданюк Руслан Олександрович МКР на тему: "Управління продуктивністю та ефективністю праці на підприємстві (на прикладі приватного акціонерного товариства «Володарка»)"
20. Рибаченко Таїсія Сергіївна МКР на тему: "Управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства (на прикладі науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «Інформатика»)"
21. Сауляк Аліна Вікторівна МКР на тему: "Управління інвестиційним потенціалом підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницька харчосмакова фабрика»)"
22. Белінський Юліан Ярославович МКР на тему: "УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА («ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»)"
23. Беркатюк Юлія Олександрівна БДР на тему: "Управління капіталом підприємства (на прикладі публічного акціонерного товариства «Хмільникмеблі»)"
24. Коваль Катерина Сергіївна БДР на тему: "Управління інвестиційною привабливістю підприємств (на прикладі публічного акціонерного товариства «Хмільниксільмаш»)"
25. Кульчицька Вікторія Володимирівна БДР на тему: "Управління інноваційним потенціалом підприємств легкої промисловості (на прикладі публічного акціонерного товариства «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»)"
26. Саківський Назар Олександрович БДР на тему: "Ефективність ресурсного забезпечення підприємства в умовах трансформаційної кризи (на прикладі акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» )"
27. Чубарук Анастасія Олексіївна БДР на тему: "Управління формуванням фінансового капіталу промислового підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства "Оболонь")"
28. Швидка Інна В`ячеславівна БДР на тему: "Управління платоспроможністю як інструментом управління фінансовим станом підприємства (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Оріон»)"
29. Пастушок Максим Миколайович БДР на тему: "Управління сучасними підходами щодо конкурентоспроможност і підприємств (на прикладі приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика "Рошен")"
30. Фіяло Тетяна Миколаївна БДР на тему: "Управління ефективністю використання трудових ресурсів підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»)"
31. Мельник Карина Вячеславівна БДР на тему: "Антикризове управління підприємствами машинобудування (на прикладі приватного акціонерного товариства «Будмаш»)"
32. Гаврилюк Лілія Анатоліївна БДР на тему: "Оцінка та прогнозування вірогідності банкрутства підприємств (на прикладі публічного акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «А.Б.К.» місто Мукачево»)"
33. Зенчик Юлія Сергіївна БДР на тему: "Особливості організації фінансової діяльності селянських (фермерських) господарств в Україні (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Світанок»)"
34. Мороз Галина Сергіївна БДР на тему: "Комплексна оцінка ефективності фінансово- господарської діяльності підприємств (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Кондитерська фабрика «Меркурій»)"
35. Гавенко Марина Станіславівна БДР на тему: "Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві (на прикладі комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»)"
36. Грицик Євгеній Ігорович БДР на тему: "Управління використанням власного капіталу підприємства в сучасних умовах (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ТВМ»)
37. Сідлецька Вікторія Вадимівна БДР на тему: "Управління оборотними активами на виробничих підприємствах (на прикладі приватного акціонерного товариства «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»)"
38. Кравчук Станіслав Олександрович БДР на тему: "Використання концепцій контролінгу у системі управління вітчизняних промислових підприємств (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина»)"
39. Посвалюк Богдан Ігорович БДР на тему: "Діагностика банкрутства підприємства та розробка заходів з покращення його фінансового стану (на прикладі приватного акціонерного товариства «Датагруп»)"
40. Самойлов Вадим Олександрович Удосконалення системи управління якістю продукції на підприємстві (на прикладі приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна»)
41. Вишнівський Владислав Русланович БДР на тему: "Управління організаційною структурою підприємства (на прикладі комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»)"
42. Мельник Валерія Володимирівна БДР на тему: "Управління фінансовими ризиками підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Володарка»)"
43. Чорна Любов Іванівна БДР на тему "Оцінювання ефективності управління прибутковістю підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницька харчосмакова фабрика»)"
44. Шевчук Юлія Вікторівна БДР на тему: "Управління кредитоспроможністю підприємств (на прикладі Приватного акціонерного товариства «Концерн Хлібпром»)"
45. Дзюба Світлана Олександрівна БДР на тему: "Оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Кондитерська фабрика АВК»)"
46. Мизюк Анастасія Олександрівна БДР на тему: "Управління конкурентноспроможністю підприємства (на прикладі ПрАТ «Монделіс Україна»)"
47. Підлужняк Ірина Віталіївна БДР на тему: "Управління конкурентоспроможністю страхової компанії (на прикладі акціонерного товариства «Страхова група «ТАС»)"
48. Прокопець Катерина Андріївна БДР на тему: "Оцінювання впливу структури активів і пасивів на рентабельність капіталу підприємства (на прикладі ДП «ІНФОРЕСУРС»)"
49. Бесса Діана Лурдес де Жесус МКР на тему: «УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ»)»
50. Горелик Владислав Ігорович МКР на тему: "МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «СТРІМ ПЛЮС»)"
51. Маліцька Марина Сергіївна МКР на тему "УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Тростянецький молочний завод»)""
52. Маркеш Жандіра Тереза МКР на тему: «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»)»
53. Надольний Олег Володимирович МКР на тему: "МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (на прикладі Лознянської сільської ради Хмільницького району Вінницької області)"
54. Панкова Валерія Денисівна МКР на тему: "УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»)"
55. Сініок Владислав Олександрович МКР на тему: "УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі приватного акціонерного товариства «Могилів-Подільський машинобудівний завод»)"
56. Супрун Віталія Валеріївна МКР на тему: «УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДАРКА»)»
57. Чоргногуз Роман Анатолійович МКР на тему: «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»)»
58. Бесса Діана Лурдес де Жесус БДР на тему: "Управління прибутковістю підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Будмаш»)"
59. Косюк Б. О. БДР на тему: "Управління кредитоспроможністю підприємств харчової промисловості (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Бердичівський пивоварний завод»)"
60. Лисюк Ж. В. БДР на тему: "Управління прибутком сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Україна»)"
61. Маліцька М. С. БДР на тему: "Прогнозування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Тростянецький молочний завод»)"
62. Надольний О. В. БДР на тему: "Планування в системі менеджменту (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницька харчосмакова фабрика»)"
63. Нургелдієв Ялкап БДР на тему: "Антикризове управління промисловим підприємством (на прикладі Приватного акціонерного товариства «Маяк»)"
64. Осадча Н. В. БДР на тему: "Удосконалення системи мотивації на підприємстві (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»)"
65. Панкова В. Д. БДР на тему: "Система управління персоналом як фактор підвищення ефективності господарської діяльності підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»)"
66. Попович І. М. БДР на тему: "Удосконалення системи управління якістю на підприємстві ( на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький молочний завод» Рошен»)"
67. Рибаченко Т. С. БДР на тему: "Управління рекламною діяльністю підприємства (на прикладі приватного підприємства «Інформаційно-рекламна агенція Кур`єр»)"
68. Супрун В. В. БДР на тему: "Управління капіталом підприємств текстильної галузі (на прикладі приватного акціонерного товариства «Володарка»)"
69. Рамазанов Елвін Харун Огли МКР на тему«Управління формуванням капіталу акціонерного товариства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Маяк»)»
70. Бондаренко Ігор Петрович МКР на тему «Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»)"
71. Головань Руслан Васильович МКР на тему "Управління потенціалом підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо»)"
72. Голубко Альона Ігорівна МКР на тему "Система управління дохідністю та ризиком кредитного портфеля банку (на прикладі АТ «Укрексімбанк»)"
73. Іванчик Тамара Віталіївна МКР на тему " Управління прибутком підприємства санатарно-курортної сфери (на прикладі ПАТ "Українська залізниця" регіональна філія "південно-західна залізниця" Виробничий підрозділ санаторій "Медичний центр реабілітації залізничників""
74. Кривіцька Вікторія Віталіївна МКР на тему "Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості в умовах нестабільності (на прикладі приватного акціонерного товариства «Карлсберг Україна»)"
75. Лебік Оксана Володимирівна МКР на тему "Управління якістю продукції на підприємствах виробництва мінеральної води та інших безалкогольних напоїв (приватного акціонерного товариства «Мурованокуриловецький завод мінеральної води «Регіна»)"
76. Лукашенко Олена Віталіївна МКР на тему "Управління мотивацією персоналу організації (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінниччина»)"
77. Очеретна Вікторія Юріївна МКР на тему "Управління прибутком підприємств фармацевтичної галузі (на прикладі акціонерного товариства «Київський вітамінний завод»)"
78. Шаркевич Карина Русланівна МКР на тему "Механізм управління банківським капіталом (на прикладі акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»)"
79. Гладка Діана Олександрівна МКР на тему «УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВМЗ «РОШЕН»)»
80. Шаповалюк Вероніка В`ячеславівна МКР на тему "Управління дебіторською заборгованістю підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький олійно-жировий комбінат»)"
81. Сахаров Віталій Вячеславович МКР на тему «Управління платоспроможністю та ліквідністю підприємств поліграфічної галузі (на прикладі ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»)»
82. Слюсар Владислав Олександрович МКР на тему «Механізм управління прибутковістю підприємства в умовах конкурентного ринку ( на прикладі приватного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод»)»
83. Дудник Тетяна Олександрівна МКР на тему "Управління прибутком підприємств харчової промисловості (на прикладі Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»)"
84. Подолян Дмитро Вікторович МКР на тему "Антикризове управління підприємствами швейної галузі (на прикладі приватного акціонерного товариства «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»)"
85. Богданова Валерія Андріївна МКР на тему "Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Прогрес»)"
86. Багінська Наталія Миколаївна МКР на тему "Управління фінансовою стійкістю підприємств машинобудування (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк»)"
87. Волкотруб Руслана Русланівна МКР на тему "Механізм управління фінансовими ресурсами промислового підприємства (на прикладі приватного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС)"
88. Хаджинов Ігор Геннадійович МКР на тему "Управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємства (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Стрім плюс»)"

Документи (1)

1. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. МАГІСТЕРСЬКА СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА ІК-1 «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНСУЛЬТАНТ»

Заочн. (2)

1. Єпіфанова І. Ю. Завдання на контрольну роботу для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність"
2. Джеджула В. В. Завдання на контрольну роботу з дисципліни "Організація міжнародного кредитування" для студентів заочної форми навчання

Курсові проєкти (роботи) (3)

1. Єпіфанова І. Ю. Графік виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств»
2. Єпіфанова І. Ю. Тематика курсових робіт з дисципліни "Фінанси підприємств"
3. Єпіфанова І. Ю. Тематика курсових робіт з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної форми навчання на 2020-2021 н.р.

Лекції (9)

1. Єпіфанова І. Ю. Тема 1. Організація створення бізнесу
2. Єпіфанова І. Ю. Організація управління персоналом у бізнесі
3. Єпіфанова І. Ю. Управлінська діагностика
4. Єпіфанова І. Ю. ЛІЗИНГ, ФАКТОРИНГ І ФОРФЕЙТИНГ ЯК ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ
5. Єпіфанова І. Ю. Лекція з дисципліни "Організація міжнародного кредитування" на тему: Міжнародний комерційний кредит. Міжнародні фінансові кредитні операції.
6. Єпіфанова І. Ю. Діагностика потенціалу та конкурентоспроможності підприємства.
7. Єпіфанова І. Ю. Тема 4. Організація інфраструктури бізнесу. Частина 1.
8. Єпіфанова І. Ю. Лекція з дисципліни "Організація міжнародного кредитування" на тему: Організація кредитування за міжнародними кредитними лініями
9. Єпіфанова І. Ю. Фінансова діагностика підприємства

Методичні вказівки (22)

1. Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності»
2. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності» / Уклад. В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, Л. М. Ткачук, Н.О. Коваль. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – 82 с.
3. Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності). Вінниця : ВНТУ, 2021. 67 с.
4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Управління інвестиційними проектами»/ Укладачі: І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула – Вінниця: ВНТУ, 2022. – 39 с.
5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад. І. Ю. Єпіфанова. –Вінниця : ВНТУ, 2021. – 40 с.
6. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Управління інноваціями» / Уклад. І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 42 с
7. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Державний кредит» / Уклад. І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 34 с.
8. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності» [Текст] / уклад.: В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. Г. Фурик, Н. О. Коваль. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 32 с.
9. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху» [Текст] / yклад.: І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 32 с.
10. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» [Текст] / уклад.: Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 44 c.
11. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності» / Уклад. : В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 46 с.
12. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) [Текст]/ Уклад. : В. В. Зянько, В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Л. М. Ткачук. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 63 с.
13. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів спеціальності "Менеджмент" / Укладач І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 30 с.
14. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» [Текст] / уклад. І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 45 с.
15. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт [Текст] : для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (спеціалізація – фінансово-кредитна діяльність) / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, Н. Л. Стасюк, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 72 с.
16. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» [Текст] / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 32 с.
17. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» [Текст] / уклад. І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 35 с.
18. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)» [Текст] / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. Г. Фурик, Н. Л. Стасюк, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 60 с.
19. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601«Менеджмент» зі спеціалізації «Менеджмент з фінансово-кредитної діяльності» /уклад. І. Ю. Єпіфанова. - Вінниця : ВНТУ, 2013. – 30 с.
20. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність" для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» [Текст] / уклад. : В. В.Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 34 с.
21. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінансова санація та банкрутство підприємств" для студентів спеціальності 7.050201 [Текст] / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. - Вінниця : ВНТУ, 2008. – 32 с.
22. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Міжнародні фінанси" для студентів спеціальності 7.050201фк [Текст] / укладачі : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. - Вінниця : ВНТУ, 2007. – 30 с.

Навчальні посібники (10)

1. Банківський менеджмент : навчальний посібник / [Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Коваль Н. О., Ткачук Л. М.]. 3-те вид., доп. Вінниця : ВНТУ, 2022. 170 с.
2. Єпіфанова І. Ю. Основи ведення сучасного бізнесу : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. –Вінниця : ВНТУ, 2021. – 110 с.
3. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Мельничук Д. П. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2021. 106 с
4. Зянько В. В. Банківський менеджмент : навчальний посібник [Текст] / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 126 с.
5. Джеджула В. В. Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб`єктів господарювання» [Електронний ресурс] : [[електронний навчальний посібник] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,43 Мбайт). - Вінниця : ВНТУ, 2017. – 86 с.
6. Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність [Текст] : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.
7. Коваль Н. О. Банківський менеджмент [Текст] : практикум / Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 85 с.
8. Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність [Текст] : збірник тестових завдань для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів / І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 85 с.
9. Зянько В. В. Методичний посібник для складання держіспиту та виконання дипломних робіт студентів спеціальності «Менеджмент організацій» [Текст] : методичний посібник / В. В. Зянько, В. Г. Фурик, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 89 с.
10. Зянько В. В. Фінансовий аналіз та звітність [Текст] : практикум / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. - Вінниця : ВНТУ, 2008. - 83 с.

Переліки питань, тестові завдання для поточного, модульного контролю знань (16)

1. Єпіфанова І. Ю. Питання до колоквіуму 1 з дисципліни "Фінанси підприємств"
2. Єпіфанова І. Ю. Питання до колоквіуму 2 з дисципліни "Фінанси підприємств"
3. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Питання до колоквіуму 1
4. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Питання до колоквіуму 2
5. Єпіфанова І. Ю. Питання до колоквіуму 2 з дисципліни "Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності"
6. Єпіфанова І. Ю. Питання на колоквіум І з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності»
7. Єпіфанова І. Ю. Питання до колоквіуму 2 з дисципліни „Фінансовий аналіз та звітність”
8. Єпіфанова І. Ю. Питання до колоквіуму 1 з дисципліни «Основи ведення сучасного бізнесу»
9. Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність. Контрольна робота
10. Єпіфанова І. Ю. Питання до колоквіуму 2 з дисципліни «Основи ведення сучасного бізнесу»
11. Єпіфанова І. Ю. Питання до колоквіуму 1 з дисципліни «Управління інноваціями»
12. Єпіфанова І. Ю. Питання до колоквіуму 2 з дисципліни «Управління інноваціями»
13. Єпіфанова І. Ю. Питання до колоквіуму 1 з дисципліни «Вступ до фаху»
14. Єпіфанова І. Ю. Питання до колоквіуму 1 з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність»
15. Єпіфанова І. Ю. Управління інноваціями. Питання до колоквіуму. Модуль 2.
16. Єпіфанова І. Ю. Вступ до фаху. Питання до колоквіуму 2

Переліки питань, тестові завдання для підсумкового контролю знань, умінь та навичок студентів (залік, іспит) (13)

1. Єпіфанова І. Ю. Питання до іспиту з диципліни "Фінанси підприємств"
2. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Питання до заліку
3. Єпіфанова І. Ю. Питання до заліку з дисципліни "Управління ризиками"
4. Єпіфанова І. Ю. Питання до заліку з дисципліни "Управління потенціалом підприємства"
5. Єпіфанова І. Ю. Питання до заліку з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності»
6. Єпіфанова І. Ю. Питання до заліку з дисципліни «Банківський менеджмент та ФДСГ»
7. Єпіфанова І. Ю. Питання до заліку з дисципліни «Основи ведення сучасного бізнесу»
8. Єпіфанова І. Ю. Питання до іспиту з дисципліни "Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності"
9. Єпіфанова І. Ю. Питання на залік з дисципліни «Організація міжнародного кредитування»
10. Єпіфанова І. Ю. Питання до заліку з дисципліни „Фінансовий аналіз та звітність”
11. Єпіфанова І. Ю. Питання до іспиту з дисципліни «Управління інноваціями»
12. Єпіфанова І. Ю. Управління інноваціями. Питання до іспиту
13. Єпіфанова І. Ю. Вступ до фаху. Питання до заліку

Робочі плани (1)

1. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Управління інноваціями" ОП "Менеджмент інформаційних технологій"

Робочі програми (27)

1. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Управління інвестиціями"
2. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху»
3. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління інноваціями» ОП "Менеджмент фінансово-кредитної діяльності"
4. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності»
5. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Управління інноваціями" ОП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльност"
6. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Управління інноваціями" ОП "Менеджмент виробничої та комерційної діяльності, Логістика"
7. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу" (ОП "Кібербезпека інформаційних технологій та систем")
8. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу" (ОП "Комп`ютерні науки")
9. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу" (ОП "Кібербезпека критичних систем")
10. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Реструктуризація і санація в інноваційному підприємництві»
11. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність»
12. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу" (ОП "Системне програмування")
13. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу" (ОП "Інженерія програмного забезпечення")
14. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу" (ОП "Електроенергетика та електротехніка")
15. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу" (ОП "Електромеханіка")
16. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу" (ОП "Безпека інформаційних і комунікаційних систем")
17. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічна практика»
18. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Управління проектами та програмами"
19. Єпіфанова І. Ю. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ"
20. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Робоча програма навчальної дисципліни "Управління інвестиційними проектами"
21. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Управління потенціалом підприємства"
22. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу"
23. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності»
24. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Реструктуризація і санація в інноваційному підприємництві»
25. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства»
26. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація міжнародного кредитування»
27. Єпіфанова І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління людським капіталом»

СРС (22)

1. Єпіфанова І. Ю. CРС з теми "Організація управління персоналом у бізнесі"
2. Єпіфанова І. Ю. Індивідуальне завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація міжнародного кредитування"
3. Єпіфанова І. Ю. Задачі до практичного заняття з теми "Діагностика потенціалу та конкурентоспроможності підприємства"
4. Єпіфанова І. Ю. Задачі до практичного заняття з теми "Міжнародний комерційний кредит. Міжнародні фінансові кредитні операції"
5. Єпіфанова І. Ю. Завдання до пракичного заняття за темою "Організація інфраструктури бізнесу" Частина 1
6. Єпіфанова І. Ю. Практична робота на тему "Аналіз ліквідності підприємства"
7. Єпіфанова І. Ю. Практична робота на тему: "Аналіз фінансової стійкості підприємства"
8. Єпіфанова І. Ю. Практична робота на тему: "Аналіз рентабельності підприємства"
9. Єпіфанова І. Ю. Практична робота на тему: "Аналіз ділової активності підприємства"
10. Єпіфанова І. Ю. Практична робота на тему: "Аналіз руху грошових коштів підприємства"
11. Єпіфанова І. Ю. Задачі та тестові завдання до практичного заняття з теми "Організація кредитування за міжнародними кредитними лініями"
12. Єпіфанова І. Ю. Практична робота на тему: "Аналіз імовірності банкрутства підприємства"
13. Єпіфанова І. Ю. Задачі до практичного заняття з теми "Фінансова діагностика підприємства"
14. Єпіфанова І. Ю. Задачі та питання на СРС з теми "Управлінська діагностика"
15. Єпіфанова І. Ю. Задачі та тестові завдання до практичного заняття з теми "ЛІЗИНГ, ФАКТОРИНГ І ФОРФЕЙТИНГ ЯК ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ"
16. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 1
17. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 1. Підприємницькі ідеї і методи їх реалізації
18. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 2
19. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 2. Реєстрація суб`єкта господарської діяльності
20. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 3. Розробка і реєстрація знака для товарів і послуг
21. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 3
22. Єпіфанова І. Ю. Практична робота 4. Реклама в підприємницькій діяльності

Силабуси (19)

1. Єпіфанова І. Ю. Управління інноваціями: Силабус
2. Єпіфанова І. Ю. Основи фінансового менеджменту: силабус
3. Єпіфанова І. Ю. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: силабус
4. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Організація міжнародного кредитування: силабус
5. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Силабус дисципліни "Тренінгова практика з менеджменту фінансово-кредитної діяльності"
6. Джеджула В. В. Силабус дисципліни "Управління інвестиційними проектами"
7. Єпіфанова І. Ю. Управління потенціалом підприємства: силабус
8. Єпіфанова І. Ю. Фінансова діяльність субєктів господарювання: Силабус
9. Єпіфанова І. Ю. Економічна діагностика: силабус
10. Єпіфанова І. Ю. Силабус навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність"
11. Єпіфанова І. Ю. Силабус вибіркової дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу"
12. Єпіфанова І. Ю. Силабус вибіркової дисципліни "Державний кредит"
13. Єпіфанова І. Ю. Силабус дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу"
14. Єпіфанова І. Ю. Силабус навчальної дисципліни "Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності"
15. Єпіфанова І. Ю. Силабус навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність"
16. Єпіфанова І. Ю. Силабус дисципліни "Управління проектами та програмами"
17. Єпіфанова І. Ю. Силабус навчальної дисципліни "Фінанси підприємств"
18. Єпіфанова І. Ю. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
19. Єпіфанова І. Ю. Силабус дисципліни "Управління ризиками"