Єпіфанова Ірина Юріївна

Кафедра: Кафедра Фінансів та інноваційного менеджменту
Посада: доцент

Наукова робота

Напрям наукової роботи - фінансове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств

Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=mXghi5oAAAAJ&hl=uk

Профіль у РІНЦ (SPIN-код: 3139-9676) - http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=680370

Профіль у Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191863577

Профіль в ORCID - https://orcid.org/0000-0002-0391-9026

Автор та співавтор понад 150 наукових публікацій, зокрема 12 монографій, 4 статей у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 60 cтатей у фахових виданнях, в т.ч. тих, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus), 6 навчальних посібників та 1 методичного посібника.