Єпіфанова Ірина Юріївна

Резюме

DSC_8822 (2) 

Єпіфанова Ірина Юріївна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту (сторінка кафедри в facebook), заступник завідувача кафедри фінансів та інноваційного менеджменту з наукової та навчально-методичної роботи

 

Профіль у Google Scholar 

Профіль у РІНЦ (SPIN-код: 3139-9676)

Профіль у Scopus 

Профіль в ORCID

 

В 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію менеджера-економіста з фінансово-кредитної діяльності.

 

З листопада 2003 р. працювала асистентом кафедри фінансів і кредиту Вінницького національного технічного університету.

 

В 2010р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

З вересня 2012 р. працює доцентом кафедри фінансів, яку 1 грудня 2016р. перейменовано на кафедру фінансів та інноваційного менеджменту.

 

З 2014р. присвоєно вчене звання "доцент" кафедри фінансів.

 

У 2017 р. нагороджено грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за плідну наукову роботу.

 

У 2016 р. нагороджено Подякою Міністерства освіти і науки України.


Напрям наукової роботи - фінансове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 

Викладаю дисципліни: "Фінансовий аналіз та звітність", "Вступ до фаху", "Управління інноваціями",  "Банківський менеджмент", "Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві".

 

Керівник наукового гуртка при кафедрі фінансів та інноваційного менеджменту

Автор та співавтор біля 150 наукових публікацій, зокрема 12 монографій, 3 статей у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 60 cтатей у фахових виданнях, в т.ч. тих, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus), 6 навчальних посібників та 1 методичного посібника.